Apr 7, 2012

Just a Haruka Event Filled with Great Male Seiyuu


Yasumoto Hiroki-san


Terashima Takuma-san


Suzumura Kenichi-san


Okiayu Ryotarou


Nobuhiko Okamoto


Takahashi Naozumi


Miki Shinichiro


Inoue Kazuhiko

No comments:

Post a Comment